Mugabe uhuga abantu ngezokulimisa

URobert Mugabe, ozamela iZanu (PF) kukhetho lukamongameli oluzayo, ubikwa esezama ukwengeza amathuba akhe okunqoba ngokupha abantu basemaphandleni ezokulimisa.

UMugabe, owabhuqwa nguMorgan Tsvangirai we MDC-T kukhetho luka2008, uphe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amahlanu lamatshumi ayisithupha abahluphekileyo ezama ukubahuga.

Abasiki bebunda bathi lokhu kungaba yikuqala kwalindoda ukukhankasela ukhetho oluzayo, lapho eyesaba khona ukubhaxabulwa njalo ngu Tsvangirai. Lolukhetho lungabakhona kumnyaka ozayo, lanxa inengi lithi lungaba lonyaka.

Lolukhetho lungaguqula okukanomphela isimo sombangazwe lesomnotho sakuleli, kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo. UMugabe, oleminyaka engamatshumi ayisitshiyangalombili leyisikhombisa, uzabe esekhule ngomnyaka mhla ziku 21 ngoNhlolanja.

Impilo yona isiliphika lelikhehla, kulandela ukuhlala kwayo isiya kwelatshwa emazweni asempumalanga enganeno yomhlaba, okuqhubeka kusenga isimo somnotho esivele sibucayi sakuleli. Amaphepha esilawo ayakuvuma ukuthi uMugabe uphe abantu okokulimisa lokhu lonyaka. Lokhu kulandela abanye abayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu abathola usizo olufanayo kubazweli bangaphandle kwaleli.

“Abantu abangu 1 552 640 bemizi emncinyazana bathole usizo lwezokulimisa oluhlanganisiweyo (i 560 000 kubazweli bakamongameli ngezokulimisa, i443 640 kuhlelo lukahulumende lwezokulimisa, i550 000 kubakhungi bangaphandle abaqhwetshwe ngabazwela abantu.).”

Lolugwalo luthi isigidi esilamakhulu ayisithupha enkulungwane, kusigidi esiamakhulu ayisikhombisa enkulungwane babebhekane lendlala ebhokayo njalo bebezasizwa kunhlelo zabazweli abasanda kuthukwa nguhulumende ethi bangenela ezombangazwe endaweni yokusuthisa abemaphandleni.

Ugwalo lolu luthi njalo abafundi abayisigidi esilamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amahlanu ezinkulungwane kwabayizigidi ezintathu lamakhulu amabili lamatshumi amabili lasikhombisa lababalisi abayizinkulungwane ezingamatshumi amane lasitshiyagalolunye kukhulu lwenkulungwane basizwa ngokumqoka empilweni.

“Izigidi ezimbili kwezisikhombisa lamakhulu amahlanu ezinkulungwane zabantu bathola amanzi ahlanzekileyo babuye basizakala ngezempilakahle,” kutsho lolugwalo.

IZimbabwe isasengozini yokuhlangana lokufa okubhahileyo lokumemetheka kwemikhuhlane evikelekayo, okungagwenxa uMugabe kumizamo yakhe yokwalela esihlalweni ngemva kokhetho, ngokwalolugwalo.

Luthi njalo abangamatshumi amathathu lantathu kukhulu emaphandleni luphuza amanzi angcolileyo, kukanti amatshumi ayisitshiyagalolunye lasitshiyangalombili kukhulu lomkhuhlane wohudo ayesemaphandleni, lapho i Zanu (PF) ethembele khona ngokhetho.

“Kuzoyinzimela iZanu kukhetho oluzayo. Aphelile amathuba ayo okubhuqa ephikisana labo kwezokhetho,” kutsho omunye umhlayizi wezokhetho ngoba izinto ziguqukile manje,” – Ichasiswe nguMxolisi Ncube.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *