Osahoho be Zanu (PF) baphambula uhlelo

Uhlelo lomsindo lokuhuga abantu ngezokulimisa, lwamiswa eGrain Marketing Board yalapha ngoLweihlanu olwedlule ngemva kokuntshontsha okwenziwa yizanqondo ze Zanu (PF).

Inengi libuyele emakhaya lilengise izandla, ngemva kwesimemezelo sokuthi amakhansila azasiza ukukhetha labo abafanele ukuthola lolusizo. “Besithola amasaka alitshumi lambili nge hectare, kodwa asehliswe abamahlanu, kukanti lenani labalimi lehlisiwe kakhulu. Abanye abalimi bazamela ukuya kuziqinti zabo ukuze bathole usizo,” kutsho isisebenzi se Grain Marketing Board, eyiyo ebona ngezokulima.

Abakhulu be Zanu (PF), abahlanganisela abameli bePhalamende, betheswa umlandu wokuphambula uhlelo lokukweledisa ezokulima, bethi ngolukaMongameli uRobert Mugabe lokukhankasela ukhetho oluzayo lwalonyaka.

Lokhu kweba sokudale inzondo yabantu komela leliqembu elike labusa eMpumalanga kweHurungwe, u Sarah Mahoka, obikwa ebe amathani angamatshumi amahlanu enhlanyelo, lanxa ethi wenzela lapho akhokhela khona.

Uthi abamethesa umlandu ngabzama ukumbhica ngodaka nje, kukanti abasebenzela i GMB labo bakolwakhe uhlangothi, bethi ukweledwa yilolugatsha lukahulumende.

“UMahoka ngomunye wabambalwa kubakhulu be Zanu (PF) abaqhubeka beletha umumbu lapha. Awungemqathanise lentsha engakaze ikwenze lokho okweminyaka’’ kwengeza omunye owale legama lakhe. Kuswelakale isikhulumeli se GMB, kwazise abakhulu bebengaphenduli incingo zabo.

UMugabe waqala loluhlelo ezama ukukhulisa ezokulima, kodwa osahoho beqembu lakhe betheswa umlandu wokuluphambula besenzela ukuthengisa lezizinto emkambo omnyama.– Radio VOP

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *