U Mutodi uphika ukulwisana lo Nyamupinga

Ohlabela irhumba, u Energy Mutodi walile ukuthi ufuna ukulwisana lomela iZanu (PF) eGoromonzi-ntshona, u Beatrice Nyamupinga. Kulandela amahungahunga, u Mutondi uphike wemba phansi.

“Angizimiselanga ukuma kukhetho lwezombangazwe njalo angifuni kungena indaba ezinjengalezi noma nini,” kutsho uMutondi. “Nxa ekhona othi ngoba ngisize ukulungisa umgwaqo sengifuna ukulwisa ePhalamende, kutsho ukuthi abafuni sisize ukuthuthukisa indawo lokwenza amabhizimusi.” Uthe yena usebenzela ukukhuphula isizwe.

“Sakha imigwaqo ukuze kubelula ukufika endaweni ezinjenge Charlotte Brooke, manje abantu sebesithi ngifuna ukuya ePhalamende, ngamahlaya la.” U Nyamupinga laye uthi ukuzwile ukuthi umhlabeleli lo ufuna ukumlwisa, lanxa ephika nje.

Abasiki bebunda bathi uMutodi uxhaswe ngabalamandla abanjengomkhulu wamabutho u Minister Emerson Munangagwa okhokhela iqembu elilwisa phakathi kweZanu (PF).

“Uzimisele njalo ulemali loxhaso oludingekayo, kodwa ngeke kube lula kuye ngoba kulamaginqigonqo.,” kutsho umsiki webunda.

“UNyamupinga ulamandla amakhulu njalo sewenze okunengi lapha, kodwa umi leqembu elingasilo ngakho kumele ahlawule.”

Kuthiwa uMutodi ubebhoda lezikolo esipha abantwana amabhuku lezokwakha ezama ukuhuga abalandeli beZanu ukuthi bamlandele.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *