Lingibike emapholiseni nxa ngingavala amaphe-phandaba: Ngu Mutasa

Ophawula ngezombusazwe, usikhwicamfundo John Makumbe, uthi amaphephandaba azimeleyo malutshwana ngoba edula njalo evalisiwe kwezinye izindawo kuleli.

Didymus Mutasa
Didymus Mutasa

Ephawula kuhlelo lwezenkolo ze MDC-T oluthiwa phecelezi, “ukukhululeka eZimbabwe kubangwa lezibi”, uMakumbe uthe ezomsakazo lazo zibotshiwe kakhulu.

“Nxa uDidymus Mutasa engakuthola uphethe iDaily News eRusape, ufile wena ngoba uphila isiguluva njalo wenza amaphephandaba anjengalelo angezwakali ukuze abantu bahlale emnyameni,” kutsho uMakumbe.

Uthe umsakazo lawo ubotshwe yi Zanu (PF) “Laba ngabantu abasakazela iZanu (PF) njalo kumele babize izindaba zabo ngezindaba ze Zanu (PF). Angeke ngikhokhele icence lokulalela ingcekeza yabo mina.”

Eziphendulela, u Mutasa, ongomunye wabonobhala bezoZanu (PF), wale wemba phansi umlandu awetheswayo.

“Angilalo ilungelo lokwenqabela amaphephandaba ukufundwa mina, ngingakwenza kanjani lokho? Nxa ukukholwa lokho, ngokwakho. Kungani labo abatsho njalo bengangibophisi? Angithandi ukubuzwa imibuzo enjalo mina,” kutsho u Mutasa.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *