Abalimi eMurehwa bantshintshana amabele

Abalimi bakulindawo sebeze bethengisa umumbu wabo ngemadlana encinyane engange $2 ibhakede kulandela imbiko ethi bayaqilwa kakhulu yi Grain Marketing Board.

Batshele leli phephandaba ukuthi sebekubone kungcono kakhulu ukwenza lokhu kulokuthi baqhubeke bebanjelwe izimali zabo yi GMB, yona engabhadaliyo. “Nyakenye iGMB yasibhadala ngemva kwesikhathi eside njalo ibhadalela izilimo ezilutshwana kakhulu. Sacina sesizisola kakhulu ngokusa umumbu wethu kuyo,” kutsho uSheila Matake (62).

Uthe abathengi abavela ikakhulu esigodlweni iHarare babapha ukudla kumbe izigqoko lapho befuna umumbu kubo, kukanti uFibeon Mwayera oveka ku Ward 13 uthe usekubone kungcono ukuthi athengise umumbu wakhe ngale indlela ngoba angehluleka isivuno sakhe singaqedwa yimbovane.

“Ukugcina umumbu kungangilimaza ngoba imithi yokuvikela imbovane iyandidulela. Ngalokho sengibone kungcono ukuthi ngiwuthengise kube kanye,” kutsho yena.

UMaria Ruchima (32) ovela eBudiriro 5, uthe usethenge amathani amabili omumbu ngale indlela kulindawo.

“Ngithatha izigqoko kumbe ukudla ngikuphe abalimi ukuze ngithole umumbu kubo, besengiwuthwalalela eHarare ebusuku ukuze ngingahlutshwa ngamapholisa endleleni. Umumbu lo ngiwuthengisa nge $4 ibhakede eHarare, okuyindlela esengiziphilela ngayo.”

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *