IMDC-T, labalwela ukulingana batshayela iSADC ihlombe

I MDC ekhokhelwa ngu Morgan Tsvangirai lezinye inhlanganiso ezizi meleyo sezitshayele iSADC ihlombe kulandela umhlangano wayo osanda kwedlula obanjelwe kwele Angola, lapho kuthathwe isinqumo sokuthi kungabanjwa ukhetho kuleli ngaphandle kokulandelwa kwazo zonke indlela zikazibuse opheleleyo amalungelo oluntu kunye lesisekelo esihle sombuso.

I SADC ikubeke kwacaca ukuthi ngeke kwaba lokhetho kuleli ngendlela ezafana leka 2008, lapho kwaba lodlame olwedlulise amalawulo. Ithe kufanele kuqalwe kulandelwe zonke izivumelwano zikahulumende wommanyano.

‘‘I MDC iyakujabulela lokho okwenziwe yi SADC mayelana le Zimbabwe, ukuthi kumele kulandelwe okwvunyelwanayo ukuze kubanjwe ukhetho-kuzwa kuleli,” kutsho iMDC.

‘‘Siyitshayela ihlombe iSADC ngokungagobi uphondo njengokufunwa yi Zanu (PF) ukuthi kube lokhetho lonyaka, kungelasiqiniseko sokuthi azokuba lokuthula.”

I MDC-T ithe ikhangelele ukuthi ukhetho lubanjwe ngenyanga ka Ntulikazi kusiya kuMpandula ngomnyaka ozayo.

‘‘I MDC ibeke ithemba kusonyongwana we SADC kuleli, uMongameli Jacob Zuma, okhanya elamandla okulungisa inkemenkeme kuleli,” kwengeze lelibandla.

U Dumisani Nkomo, umqondisi-mkhulu we HABAKKUK Trust, uthe okutshiwo yi SADC kuyindaba emnandi endlebeni.

“Bekusobala ukuthi abakhokheli be SADC bebengeke balubusisa ukhetho kuleli kungakabi lontshintsho kundlela izinto ezenziwa ngayo, kusitsho ukuthi akungebanjwe ukhetho olujulileyo. Lalapho uMongameli Robert Mugabe lebandla lakhe bebefuna ukhetho lonyaka, bebezimisa-misa nje kuphela,” kutsho uNkomo.

Isikhulumeli sezombangazwe, uZenzele Ndebele, uthe okwenzakale e Angola kubeke i Zanu (PF) engcopheni.

“I Zanu (PF) incintisana lesikhathi. Ngomnyaka ozayo, uMugabe uzobe esiba leminyaka engamatshumi ayisitshiyangalombili lasitshiya galolunye. Bangazama ukumbeka abe nguye ozobamela, bazakube bedlala. Ukubanga ilifa lakhe kuleli bandla kuzokhula kakhulu,” kutsho u Ndebele.

Uthe banenig kakhulu kuleli bandla abangalufuniyo ukhetho lonyaka, kukanti labo abalufunayo ngabangekho kuhulumende, abafuna ukungena khona.

U Effie Ncube we Matabeleland Constitutional Reform Agenda, uthe isimiso se SADC siyikunqotshwa kuka Mugabe.

“Okuvunyelwane lapho kubonise ukuthi uMugabe usephelelwe ngamandla. Kusukela nyakenye, yena lebandla lakhe bebekhala ngokhetho, kodwa aluzange lube khona,” kutsho uNcube.

Uthe umngane omutsha ka Mugabe kuSADC, umongameli wele Zambia, uMichale Sata, usanuka uchago emakhaleni kule inhlangano ngakho angeke atshelela abantu eceleni.

U Mbuso Fuzwayo, unobhala we Bhetshulikazulu, laye ukuvumele lokho.

“Lokhu kube yikunqoba okukhulu kwabantu beZimbabwe, asebeqala ukuba lethemba kuSADC. Ngethemba ukuthi iSADC ayingeqilwe ngu Mugabe igcine imvumela ukubamba ukhetho ingekho inguquko.”

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *