Nanzelelani amakhanka kwezopolitiki

Uzulu usexwayiswe ukuthi angethembi abezombangazwe abahamba bethulula izipho anduba kube lokhetho oluza ngomnyaka ka 2013.

Lokhu kutshiwo ngomela impumalanga yase Bikita, u Edmore Marima ngesikhathi ekhankasa emavinkilini ase Mushambanevhu ngempelaviki.

“Asifuni abezombangazwe abaguquka ngezikhathi, abaqeda isikhathi bezikholisela ezindlini zabo besebebonakala kuphela nxa sokuzakuba lokhetho,” kutsho uMarima.

Kulokulwisana okukhulu kubangwa izihlalo zephalamende emaqenjini onke elizwe kulindawo ku MDC le Zanu PF. Ukuthengwa kwama voti lakho kuvamile kulabo abalwela izikhundla lezi, ikakhulu kwele Zanu (PF).

“Sibona okumangalisayo kwabezombangazwe kulindawo. Ekadeni abanye bebesipha omabhebhewula bokulungisa umgwaqo kusasele inyanga ezimbili ukuthi lubanjwe ukhetho, kukanti abanye bebesipha izikolo okutshiyeneyo okusebenza ngogetsi ongekhoyo. Sokumele abantu bavule amehlo bawabone amaganyana eza ezembathisa esemvu,” kutsho uMarima. Omunye wenengi le Zanu (PF) elifuna izikhundla kulindawo ngu ngowayengumphi macebo kasibalukhulu we Reserve Bank, u Munyaradzi Kereke, osesungule isibhedlela esihambayo wabuye wapha izakhamizi umumbu.

Akukho okubambekayo okubonisa ukuzimisela ngalesi sibhedlela, osokwenze uMarima wachothoza abantu abanjengoKereke abenza izethembiso zamanga ngesikhathi sokhetho.

“Indlala ivuke ukeketani kulindawo njalo iziphiwo akufanelanga zibe kanye nje kuphela. Kubi ukuthi abezombangazwe benze sengathi bathanda abantu bona bezifunela ukukhethwa nje kuphela,” kwengeze u Marima.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *