Do you agree that there should be a term limit for MP’s and cabinet ministers?

Surely a term must be fixed at 10 years to allow for diversity and promote good governance. The more u stay the more u become carefree and corrupt. - Gain Sibanda

Gain Sibanda
Gain Sibanda

Yes l definitely agree 100%. – Joel Mutasa

Taurai zvenyu asi hapana anoteerera. Vamwe vane 2 days vari pamusangano. Hanzi naPC torai macard emusangano matsva 2 u s$ anoshanda 1 kutora mari kubank 2 kuenda kundovhotera president weMozambique. 3Mobvisa 27$ kuwana zvitambi zvekuchaira motor. Bva zvitamba zviya zvawa nemusana kuno asi tsaona mumigwagwa tichanzva nadzo. Ndakamboti ko madii kupa vanhu ava mari sokutenda kuvhota kwavakaita zvikanzi aya maprojects. Handisi kuwanza, anoda ngaandibate azvionere. Chinoshamisa panenge pakazara nevanhu ivo vakuru vacho vanenge vasingabvi pafone. Inongova ehe saka matii! Varombo vanenzara ye zvese nehutungamiriri hwe chokwadi.Vanhu imi vhurai maziso kana dai rikava 1 rand chairo. Tinosvika here nhai? – Moyo Bhowasi

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *