News in Ndebele 04/05/06

Mafa's son accused of espionage
Indodana kaMafa kathiwa isiyinhloli
HARARE - UMKHOKHELI wenhlanganiso yePost Independence Survivors Trust (PIST), uFelix Mafa, uthi ukholelwa ukuthi uhulumende kaMugabe usehlele ukususela

amanqe imuli
zabaququzeli abangavumelani laye.
UMafa uth


i uhulumende usekhuphe incwadi yokuthi kubotshwe indodana yakhe eseMelika, ngomlandu wokuba yinhloli yalelo kanye le Bilithani.
“Indodana yami kayisiyo nhloli. Konke lokhonje ngamanga aluhlaza ngakho kangisoke ngibavumele bathinte indodana yami,” uchaze kanjalo uMafa.
Indodana kaMafa enye yabulawa ngamasotsha kaMugabe ngesikhathi seGukurahundi, njalo isidumbu sakhe kasizange sibonakale.
UMafa, ongumunye wabasungula iMDC, usenze inkuthazo yokuthi labo abalahlekelwa yizihlobo zabo labalimala ngesikhathi seGukurahundi bahlawulwe.
NgoMarch lonyaka uke wabotshwa lezinye inkokheli zeMDC besetheswa umlandu wokuqoqa ukuhluthula umbuso kaMugabe.
Iziphathamandla zeMDC sezikugcizelele ukuthi inhloli zikahulumende sezike zathumba inkokheli zebandla ezabelweni, zatshaywa lokwethuselwa ngelokubulalwa nxa
zingakhokhela umvikela.


Government tries to silence musicians
Izembe likahulumende seliphezu kwabaculi

HARARE – Imizamo kahulumende yokuhlasela labo abakhonona ngempilo esilukhuni ngenxa yokuwa kwenotho yelizwe isibhekiswe kubaculi abacula ngodaba olufanayo.
Abaqeda kubhekana lalelo zembe okwamanje ngumculi wakuleli uHosiah Chipanga lowe South Africa uDJ Cleopas Monyepeao. UChipanga obekufuze ayecula emkhosini


wokuthakazelela ilanga lezisebenzi obuqoqwe yinhlanganiso yeZCTU, ucine engasayanga ngemva kokwethuselwa okwesabekayo.
Kubikwa uChipanga ethole lokhu kwethuselwa kumakhalekhukhwini wakhe kukanti abanye bacine besiza kuye mathupha bemxwayisa ukuthi angalokothi ukuyacula kulowo


mkhosi. Kusenjalo unobhala wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Wellington Chibhebhe uthi isenzo sikahulumende weZimbabwe lesi sokuba nguntando kayiphikiswa


kufuze sigxekwe ngendlela zonke. Wengeze ngokuthi inhlanganiso yakhe kayisoke yethesa uChipanga umlandu wokwehluleka ukugcwalisa isivumelwano abesenze labo.
UChipanga laye ugcizelele ukuthi wethuselwe kabi yikhonje ecine engasayanga ukuyacula emkhosini weZCTU.Wengeze wathi lobanje esazi ukuthi uzabevikelekile


ngesikhathi ecula, kodwa wesabela impilo yakhe ngemva kwalowo mkhosi. UChibhebhe yena ukubeke kwacaca ukuthi ngeke izisebenzi zikhululeke nxa zihleli zisevalweni


ngenxa yokwethuselwa.
Kusenjalo umculi wakwele South Africa uDJ Cleo laye uwelwe lizembe elifanayo ngemva kokwalelwa ukuyacula eZimbabwe ngoba kuthiwa wakhuluma kubi ngesikhathi


eselizweni nyakenye. UCleo bekufuze ayecula koBulawayo emkhosini we- UMthwakazi Arts Festival kodwa inhlanganiso ye National Arts Council yaxwayisa ababona


ngokungena kwabantu elizweni ukuthi bangamuphi imvumo yokungena eZimbabwe. – Magugu NyathiPrepared to perish for democracy
Sizimisele ukufela inkululeko
JOHANNESBURG – Iqula lomtshetshaphansi, ele Zimbabwe Popular Resistance (ZPR), elijonge ukwethula umbuso kamongameli Mugabe esihlalweni lisebenzisa umvukela


kazulu, kubikwa selithwalise inhloli zikahulumende amagabha avuzayo.
Iqula leli kubikwa liqhubekela phambili ngomsebenzi walo kungakhathalekile ukuthi uhulumende usephe isixwayiso esiqatha kulabo abafuna ukuvusa umvukela.
Iqula leli okubikwa lisebenzela eZimbabwe langaphandle kwelizwe, lihjlela ukuhlasela amabhizimusi lezakhiwo zeziphathamandla zeZanu pf. Kukhanya inhloli zikahulumende


sezilonde umzila walaba bantu zaze zakhathala njengoba zingakatholi lapho abagxile khona.
“Amalunga ethu wonke, abezomvikela labasekeli bakhuthazwa ukuthi bengadlali ngethuba labo bezihlupha ngokhetho lwamalunga edale lephalamende. Sibakhuthaza ukuthi


balondoloze amandla abazawadinga kumvukela omkhulu ozabakhona maduzenje phakathi laphandle kwelizwe,” ichaze kanjalo iZPR egwalweni olubhalelwe amalunga.
Iqula leli lithi lifuna ukupha intambo zombuso kuhulumende wesikhatshana ozabusa kusaqoqwa ukhetho oluzakhokhelwa yinhlanganiso yezizwe zomhlaba.
Esinye isiphathamandla sale inhlanganiso esiseJohannesburg sibike ukuthi sekulamanyathelo abanzi asethethwe ngakho basebenzela enzitha ngoba inhloli zikahulumende


zibahlezi ezithende. Wengeze ngelithi umumo eZimbabwe udinga isibindi ngakho bazimisele ukufela inkululeko yelizwe.
Uthe umvukela wabo uzaqhutshwa ngabalesibindi abazimisele ukubangela ukungahlaliseki kwezinto elizweni.
Sifuna ukubhidliza amabhizimusi eZanu pf, imizi yabo, amapulazi lokunye njengoba sebebhidlize umnotho welizwe bezinothisa ngawo. Wengeze wathi sekuyisikhathi


sokuvukela umbuso woncindezelo olenkokheli ezingakhathali ngamuntu ngaphandle kwazo kuphela. – Zakeus Chibaya


UTongogara lo Chitepo sebesusiwe embalini


HARARE – NGEMVA kweminyaka engamatshumi amabili lesithupha ilizwe lithole uzibuse, kukhanya kulabanye ababeyinsika kunkululeko yelizwe asebesusiwe embalini


yeZimbabwe.
UJosiah Magama Tongogara lo Robert Mugabe babe bkeke sikhundla sinye ngesikhathi bephandle kwelizwe ngempi yenkululeko ngabo 1970.
Abasiki bebunda bathi kuyacala ukuthi uMugabe izimisele ukwesula embalini yakuleli uJosiah Tongogara, kukati nguye owakhokhela ibutho leZANU PF ngesikhathi sempi


yenkululeko.
UTongogara wabhubha ngeKhisimusi ka1979, eseleminyaka engamasthumi amane lanye, kukant, kwkusele isnuku ezine nkuthi kwenziwe isivumelwano esaletha iZimbabwe


entsha, eLancaster kwele Ngilandi.
Nomanje uMugabe wabika ukuthi uTongogara ufele engozini yemota, impumela yokuhlolwa kwesidumbu sakhe loba imifanekiso yaso kakuzange kuvele.
Inhloso kaMugabe yokungandzi ighaza elabanjwa nguTongogara kunkululekoyakuleli yaqala ukuvela obala ngo April nyenye ngeseikhathi igama likaTongogara lingekulawe


amaqhawe ahlonitshwa ngomvuzo weZimbabwe’s Silver vubile.
Omunye owayengekho kuluhlu iwalamaga liqhawe elazewayo uHerbert Chitepo, owabulawa libhomba eZambia ngo1975.Lokhu kuveza sobala umkhuba kaMongameli


Mugabe wokwesula bonke abaphilayo labafileyo abona sengathi bangahle bamthathele isikhundla.
Ngesikhathi sempi yenkululeko, kubikwa uTongogara wenza imihlangano yensitha leZAPU, phezu kokuba kungabiwa njani izihlalo nxa sekutholakele uzibuse.
Kusithatshana esisanda kwedlula inkosikazi kamuyi uAngeline Tongogara ubike ukuthi impilo isilukhuni kanti kakalasekelo alutholayo kuZANU PF.
Emkhosini wokukhumbula umnyi ngo December, kakula siphathamandla seZANU PF esanxaswayezi.

News roundup 11/05/06
Don't be used - Tsvangirai tells forces

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *