NDEBELE 21-09-2006

Umfanekiso: Abalinyazwe kudlakela lweZanu(PF) olusolwe umhlaba wonke jikelele
(Captions: Victims of the Zanu (PF) regime's vicious crackdown last week - which has been internationally condemned.)
I MDC yethesa uhulumende umlandu wokuqila kukhetho emaphandleni.
MDC accuses govt of rural e


lection fraud
EHARARE – I MDC isole inyathela likahulumende lokwenqabela ngabomo ukuthi abantu bamele ukhetho kuzabelo.Kunncwadi ebhalelwe ophethe ezokhetho uPriscilla Misihairabwi-Mushonga, umsekeli kaNobhala weMDC kaMutambara uthe kulezenzo ezine ezitshengise ubuqili be Zanu(PF) kumalungiselelo okhetho lwezabelo oluzayo.
Kulodubo lokuswelakala kwama form okukhetha abameli. Imifanekiso yamapasa ayitholakali. Ukucutshungulwa ngamapholisa umuntu engakaze abe ngumeli kubikwa kungahambi ngendlela. Lesikhathi sokubhalisa amagama silutshwana. Zinsuku eziyisitshiya galolunye kuphelaeziseleyo idale idale lokukhetha abameli lingakahlali phansi. Konke lokhu kwenza ukuthi kubenzima ukuthi abantu balobise amagama abo kukhetho oluzakuba khona kunyanga ezayo.
Abanye akade befuna ukuncintisa kukhetho kwakumele baye eHarare ukuyaphiwa incwadi ngamapholisa. Uhambo lolo luyi $2000 Inkamba zamapholisa ezinengi bezingelawo amafomu kunye le ink yokuthatha izidindo zeminwe ezifunekayo.
Amanye amapholisa alile ukuthatha izidindo zeminwe ngoba ethi awalancwadi zokuloba izimali ezibhadalwayo. U Misihairabwi-Mushonga uthe ngeke ukhetho kuthiwe lukhululekile uma amalungiselelo alo ebenje.
Phezu kwalokho incwadi yamagama abakhethi (Voter’s register) ayizange ihlolwe njengesimiso somthetho.Amalungu e MDC awenelisanga ukubona I Voter’s roll kuzindawo okwathiwa baye kuzo. Lokho kuchazwe ngu Misihairambwi-Mushonga njengendlela yokuvula amasango obuqili kukhetho.
Ibandla elibusayo liphinde njalo lasanganisa izingqondo zabantu ngolukhupha imibiko etshiyeneyo mayelana losuku lokukhetha abameli kunye lokuthi izindawo zangakhona kuzobe kuyiziphi.
U Pishai Muchauraya we MDC ka Tswangirai oyisikhulumeli se Manyika uchaze indlela imibiko ephuma ngayo mayelana lokhetho njenge nhlekisa nje.
Uthe le ngenye indlela iZanu(PF) efuna ukwenza ngayo ubuqili.Uthe kuzamela unobhala jikelele( Registrar General) alobe isiqondiso esicacileyo ngale inyakanyaka. Uthe iZanu(PF) ijonge ukuthi amalungu eMDC aze achitheke khona i ZANU (PF) izabhalisa awayo,besokuthiwa bakhethwe bengaphikiswanga. Amabandla aphikisayo athi lokhu iZanu(PF) ivamile ukukwenza kuyilungele: Intatheli yethu


Iphupho likaMangwana
(Mangwana’s imaginary gun battle)
EHARARE – Umphathintambo wokwenqatshelwa kwe nkohlakalo uPaul Mangwana yinhlekisa ngempela. Akawumani nje mayelana lempi athi ibekhona phambi kwendlu yakhe eMeyrick Park ngempelaSonto.
Uthe abalwisane laye bebanga izinqumo zakhe zokulwa lenkohlakalo badubule umuzi wakhe okwamahola amabili, Umlindi wakhe uphindisele ngenhlamvu ezingamatshumi amabili lanye. Amapholisa awukhabile lowombiko athi umphathintambo usenga lezimithiyo. Indlu yakhe ijikijelwe ngamatshe nje kuphela.
Odubulileyo nje ngumpolisa olinda umphathintambo. Udubule nje ukwethusa lababantu.Ukuwumana lokhu kubikwa kwengezwe yikuthi futhi bekumnyama, kungelamagetsi. Emnyameni ongako kulula ukusenga lezimithiyo.
Eminye imibiko ithi okuyisibhamu kwepholisa uCuthbert Tichangwa kukhafule uhlamvu lwalunye njenje kwahle kwakhanywa. Kuthiwa umpholisa lo uphaphatheke waze wayazithela endlini ka Attorney-General uSobusa Gula-Ndebele bucwadlanyana nje.
U Mangwana utshele iHerald ukuthi ukuhlaselwa kwakhe yinto eyethusayo kodwa engasoze yamenza wekela ukwenqabela inkohlakalo elizweni. :Intatheli yethu


Inhlanganiso yomntwana-ntombazane ilensolo lo Rusere.
(Girl Child Network accuses Rusere)
E MASVINGO – Inhlanganiso emela amalungelo abantwana eMasvingo ithe omunye umphathintambo wadlwengule omunye wabantwana bephalamende (child parliamentarian) wasevala ngokufumbathisa abazali bakhe ukuze bathule umsindo.
Inhlanganiso le ezibiza ngokuthi The Girl Child Network, yethese umlandu u
Tinos Rusere, 61, ngokumithisa owake waba ngumeli wabantwana be Zaka ephalamende Petronella Chimbera.
U Chimbera owayekade esemncane kakhulu kuminyaka emibili edluleyo wazala indodana ka Rusere .U Rusere nguye njalo umeli wephalamende eZaka.
Umbiko ocutshelwe iZimOnline uthi uRusere udlwengule lingane phakathi ukua 2003 lo 2004.
Urusere ubikwa evale abazali balentombazana umlomo ngokubancedisa ukuthola ipulazi lokuhluthunwa. Isivalamlomo lesi silandela ukucutshungulwa kuka Rusere yihlanganiso ye The Girl Child Network ukuze lingane yokudlwengulwa yilelixhegu ihlengwe.
Esexhunyiwe ngaloludaba uRusere uwukhabile lombiko. Uthe ubesebenza kahle labantwana. Uthe “Noma nje lindaba ingazwakala sengathi linyani, aliboni kodwa ukuthi isidlulelwe yisikhathi?”. – ZimOnline


Udlakela lwamapholisa luvuse usinga
(Uproar over brutal police beatings of trade unionists)
E HARARE – Udlakela lwamapholisa labesibutho phezu kwabameli bezisebenzi kulandela ukutshengisela kwezisebenzi obekulokuthula kusolwe ihlabathi liphela.
Loludlakela luchazwe njengosiko lukaMugabe.
Okwamanje abameli bezisebenzi bazakuya emthethwandaba beqhula. Abanye bazobe bebhanditshile besehluleka lokuhamba. Unobhala jikelele wabo u Wellington Chibebe usesibhedlela njalo akanelisi lokukhuluma. Loludlakela luchaywe ihlabathi liphela.
Umhlaba ukhathazekile ngesihluku sikaMugabe kunye lensila zakhe ezenza udlakela zithembe ukuthi kambe zizakwenziwani.
Amalungu eZimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) adojwe ekuqaleni kotshengiselo mhlaka 13 September. Kuthiwa amapholisa azithela ebantwini ngasadlanga nkotshane .Ahlasela abatshengiseli ngesidumo esikhulu. Lokhu bathi kwa kuyinto encane nje , ngoba isihluku esikhulu sasikhona sizakwehlela lezi zibotshwa enkambeni yeMatapi lapho ezasiwa khona. .
“Sangeniswa ezitokisini ngababili ngababili.Satshaywa ngemiqwayi lezinduku.Mina ngopha ngaze ngaqaleka.” kutsho uChibebe.Uthiwaze waphaphama kusisa. Yena ke wayelinyazwe kakubi ikhanda lonke.Wephuka ingalo waqamuka le minwe.
Abanye balaba ababebatshaya kubikwa babesithi bona bafundela ukubulala hatshi ukubhala ama docket, okuyikuthi babengabesibutho ababebiswe ukuzotshaya abantu.
Umantshi u Peter Mufunda wenze idale eceleni kombeda kaChibebe esibhedlela seParirenyatwa, lapho amnike khona I bail wasesithi ukutshaywa kwakhe kuchwayisiswe, umbiko ube usuphambi kwakhe mhlaka 3 October. Uthe abantu abenze udlakela lolu kumele bajeziswe.
Umongameli we ZCTU u Lovemore Matombo, labanye abangu 29 labo ababetshaywe kakubi bamiswe phambi komthethwandaba besetheswa umlandu wokudunga ukuthula. Ngamunye wahlawuliswa i bail ye $20 000 kwathiwa baziveze emapholiseni kanye ngeviki. Lababantu bahanjiswa esibhedlela ngemva kokungenela kwamagqwetha.
Inhlanganiso ezakhononayo kulandela lesisenzo yi MDC, Doctors for Human Rights, Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Christian Alliance, le Zimbabwe Human Rights NGO Forum .
U hulumende we Britain lowe America kunye lezinhlanganiso zezisebenzi ihlabathi liphela zisole kakhulu uhulumende kaMugabe. Zichaze uMugabe njengomuntu ongahloniphi amalungelo abantu. I COSATU yona isole uMbeki ngokwenza ingani kaboni lutho ngokwenzakala eZimbabwe.
E London, unobhala jikelele we TUC u Brendan Barber usole i Zimbabwe ngokungahloniphi isinqumo se International Labour Organisation esipha ohulumende umlandu wokuhlonipha amalungelo ezisebenzi. I TUC ikhuthaze ukuthi kuvulwe isikhwama sokunceda izimbabwe.

Umgcinisihlalo weNational Constitution Assembly u Lovemore Madhuku uthe abantu khona bezatshengisela. Uthe amaZimbabwe ngeke ethuselwe yizikhothamathe zikaMugabe.
E Brussels, i International Federation of Journalists (IFJ) isole kakhulu ukutshaywa kwentathelizindaba ye Reuters TV umthwebuli u Mike Saburi, obekade ethwebula imifanekiso yalolodlakela.
Ihlanganiso le ithe ukwenqabela ukusebenza kwe ntatheli zindaba ngeke kuze kusize i Zimbabwe cha : – Intatheli yethu

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *