Abesifazane, intsha, batshiywa kwezombusazwe

Abesifazane abafisa ukungena kwabezombusazwe sebesole amabandla akuleli njengemigoqo kule kumizamo yokutkhuphuka ezihlalweni zobukhosi.

Ekhuluma le The Zimbabwean, uMqondisi we Zimbabwe Organisation for Youths in Politics, uNkosilathi Moyo, ongumxhumanisi wenhlelo ku Democratic Agenda, uthe abesifazane abasakhuse- layo kwezombusazwe bazizwa bevalelwe ngaphandle kwezombangazwe ezikhona kuleli namhlanje. “Bathi behliswe baba ngabavotayo kuphela, kukanti amabandla akhona abatshiya ngaphandle kwenhlelo zawo lapho ekhetha abazowamela kukhetho,” kutsho uMoyo.

I ZOYP ibambe umhlangano ngeviki edlule eKwekwe, lapho ebifuna ukuphatha ubunzima obutholwa ngabesifazane abatsha abazama ukungena ezikhundleni kwezombusazwe.

“Intsha ithi ifuqelwa eceleno ngoba kuthiwa iswela ulwazi. Umbiko ubuyikuthi intsha kukhulunywa layo kuphela nxa sokumele kuyiwe okthethweni.”

Omunye olilunga le ZOYP, u Lorraine Sibanda, uthe ezombusazwe seziyindawo ebekelwe amadoda kuphela.

“Banengi abesifazane abalungele ukuma okhethweni oluzayo. Intshayona ithe ifuna izinto zonke zime ngokulingana.”

Abesifazane basebalutshwane kwezombusazwe kuleli lapho beqathaniswa lamadoda ezikhundleni ezinkulu, kukanti bangaphansi kwetshumi lanhlanu ekhulwini abesifazane ku Senate lasePhalamende.

Lokhu kubikwa kungenxa yezinto ezibalisela ubuqhwaga bamadoda, udlame kunye lamasiko athi amadoda athi abesifazane abangena kwezombusazwe ababekekanga.

“Umlandu yikubona ukuthi abesifazane abatsha bathatha indawo ezimqoka kwezombusa- zwe ukuze bakugxeke lokhu ukuthi lindaba ngeya labo abangaziphethe kahle,” kutsho umaSibanda.

“Abesifazane abaliphiwa ithuba lokuzilwela, kukanti intsha layo sokumele ikhuthazwe ukuthi ibe yingxenye yenhlelo zokhetho, hatshi njengabakheth- ayo, kodwa njengabamele ukukhethwa.”

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *