Amabhanga aphelelwa yimali

Amabhanga amanengi asephelelwe yimali, osokubangele ukwethuka okukhulu kwababeka imali zabo kuwo.Ukuphendla okwenziwe liphephandaba leli koBulawayo ngeviki edlule kuveze ukuthi amanye amabhanga abesehluleka ukupha abantu izimali abebezifuna, okwenze abanye babo bakhetha ukulala belindile.

Amanye amabhanga alalolu hlupho ngathi Interfin, Royal kunye le Zimbabwe Allied Banking Group.

“Kusukela ekuseni, abaphatha izimali emabhanga bebethatha izimali kuphela, bethi labo abafuna imali bazoyiphiwa kuphela nxa sokutholakale enengi. Angazi ukuthi ngizokuthini ngoba bengifuna ukuthathela abantwabami eyesikolo,” kutsho u Robert Ncube, ogcina imali e ZABG.

Omunye obeka imali yakhe e Royal, uNigel Marange, uthe wehlulekile laye ukuthola limali lapho eyifuna.

“Ngize ngeviki ephelileyo ngisuka eNkayi, ngilethemba lokuthi ngizothola umholo wami, kodwa lutho! Nxa ngisiya ebhanga bathi ayikho imali. Akukuhlanga ke lokho njalo sengisesaba ukuthi lokhu kungamemetheka kufani lokwake kwenzakala phambilini, lapho imali yake yaba yilihlo lentwala.”

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *