Induna iyaxotshwa ngobukhohlakali

UTapfumanei Emmanuel Machingura, owaziwa kakhulu ngonduna uZimuto wase Masvingo, usexotshwe kulesi sihlalo ngenxa yobukhohlakali. Uxotshwe ngeviki edlule.

Ubukhohlakali sobuyinsaka- vulela umchilo wesidwaba kunduna zakuleli, ebezise gudwini kunsuku ezimbalwa ezedlule lapho ebezifuna amapa- sa abammeli bangaphandle kunye lemibhobho. Izinduna lezi, ezihola amakhu- lu amathathu amadola emelika ngenyanga zibuye zitshelele ngemota ezivela kuhulumende, zetheswa umlandu wokuphatheka kakhulu kwezombangazwe. UMachingura ukuvumile ukuxotshwa kwakhe. ‘‘Angixotsh- wanga mahlayana nje, kodwa indodana yomfowethu omdala iphendukile emsebenzini njalo yiyo emele ithathe ubuduna lobu,” kutsho lowo oxotshiwe. Umqondisi wesigaba seMasvingo, uJames Mazvidza, ubike ukuthi induna entsha, u Tivone Gono, yiyo esizothatha intambo kulindawo kaMachingura. “UGono nguye oseyinduna yalindawo,” kutsho uMazvidza. Uthe abantu bebesesaba ukubikela abaqondisi ngezinduna ezikhohlakeleyo, wabuye wakhuthaza ukuthi induna kufanele zibe yizo ezigcina amasiko, hatshi ukuba ngontando kayiphikiswa.

Umphakathi ubusukhale kakhulu ngo Machingura, ofune imali engangenkulungwane lamakhulu amahlanu amadola ukuze I Econet ifake imitshina yayo yomakhalekhukhwini kulindawo.

Enye inkampani yezimota, iGopoza Transport, iphoqelelwe ukuba ikhuphe amathokazi enkomo amabili ukuze izimota zayo zedlule endaweni yakhe.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *