Mambo vabviswa pachigaro

Mambo Zimuto vekuMasvingo vakabviswa pachigaro chavo nokuda kwehuori.

VaZimuto, avo vanonzi Emmanuel Machingura, vakabiswa pachigaro chavo svondo rapera iro nekuda kwekupomherwa huori.

Madzishe anonyanya kuzivikanwa munyika nekuda kwezvakaipa, mwedzi yapfuura iyo vakakumbira hurumende kuti I ape mapasipoti ema ambassador ne pfuti.

Madzishe ayo anopihwa US$300 pamwezi uyezvakare vachifamba nemotokari dzinobva kuhurumende vanopomerwa mhosva nevanopikisa vaMugabe yekuti vanopindira mune zvematongerwo enyika.

VaMachingura vakaudza pepanhau rino kuti zvechokwadi vakabviswa pachigaro.

‘‘Hakusi kubviswa kuri kwega asi kuti mwana wemukoma wangu ndiye ava kudzoka kuzotora chigaro chake,” vakadaro va Machingura.

Vanoona nezvedunhu reMasvingo vaJames Mazvidza, vaburitsa mashoko ekuti kwavanamambo mutsva vaTivone Gore kuMasvingo.

”Hongu vaTivone Gono ndivo vavaishe kunzvimbo iyi,” vakada- ro vaMazvidza. VaMazvidza vakati voruzhinji vanotya kumhangara huori hunoitwa nemadzishe kumatunhu avo, vakati madzishe anofanirwa kutevedzera mitemo wenyika.

Voruzhinji mudunhu iri havana kufara navaMachingura avo vanonzi vakaudza kambani yeEconet kuti ivape $1500 kuti ishandire munzvimbo iyi.

Imwe kambani yemabhazi yakanzi ibhadhare vaMachingura mombe mbiri kuti Mabhazi ayo apfuure nemudunhu ravo.

Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakaita kuti vaMachingura vabviswe pachigaro chavo.

“Vanemabhazi vanobhadha- riswa kana vachipinda mudunhu iri. Izvi Zvinokatyamadza nokuti madzishe haagadzire migwagwa,” akadaro mumwe kadzura

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *