Ngilempahla zecawe eziyizinkulungwane: Kutsho uKunonga

Owaxotshwa ebandleni leAnglican, uNolbert Kunonga, uthi umkhokheli weMDC-T, u Morgan Tsvangirai, ngumthengisi okufanele angavotelwa ngoba eyisikhonzi sabahuquluzi abangafuni inengi lithole inotho lomhlabathi. UKunonga utshumayele ngo “bungcwele” buka Mongameli Robert Mugabe, yena osebulele ilizwe, wabuye wawuhlaba wawulawula ngo “bubi” buka Tsvangirai ebantwini abebebukeka bengamlalelanga ngitsho, esikolweni seDimbe ngeviki edlule. Inengi lalabo abebekhona bekuzimpimpi za

Nolbert Kunonga
Nolbert Kunonga

“I MDC-T ingudoli wamazwe angentshonalanga, kukanti u Morgan Tsvangirai uyisithunywa sobunyama esifuna ukubuyisela emuva ukwabiwa kwenotho abuye abuyisele umhlabathi kwabelungu. Ufuna ukwalela abakuleli ilifa labo lokuzalwa. Kufanele yena labanye abafana laye balahlelwe kude ngokhetho oluzayo,” kutsho u Kunonga.

Utshele abantu ukuthi bathathe umhlaba osasezandleni zabelungu. “Lingabantwna bomhlabathi njalo kufanele lingadondi ukuthatha umhlabathi wenu. Abelungu ngabokuza lapha njalo akumelanga babelalutho kuleli. UTsvangirai ngumlungu owembethe umbala omnyama, ufana loFaro wasebhayibhilini owayekholisa ukuhlupheka kwabantu bakhe, kukanti uMugabe ufana loDaniel, owahluphekela abantu bakhe.”

UKunonga uziqhenye ngokuthi nguye owakhokhela ukuthathwa kwempahla, ethi wathatha izindlu zama Anglican ezinengi kunye lezinye impahla zawo kuleli, kwele Zambia kunye laseMalawi, kusukela ngomnyaka ka2000. “Ngathathaimpahla ezedlula inkulungwane ezintathu lamakhulu ayisitshiyangalombili ngoba bezisegameni lami. Azingesale ngaphansi kwebandla elikhokhelwa ngabelungu lamapopayi abo amnyama aafana labo Julius Makoni lo Chad Gandiwa.”

Post published in: News
Comments
  1. marimo ronald

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *