Uhulumende umisa amakomithi okudla

Uhulumende usebeke amakomithi okuvimbela ukwabiwa kokudla ngendlela elobandlulo emaphandleni.

“Sifuna ukuthi ukudla akuphiwa ngendlela elobandlululo ngokwezomba- ngazwe. Silohlangothi lwabongqonqotshe olukhokhelwa nguJoseph Made engusosihlalo,” kutsho ungqongqotshe wezemali, uTendai Biti.

Amanye amalunga alolu hlangothi ngagoqela owezabelo uIgnatius Chombo, uTapiwa Mashakada, uElton Mangoma kunye lo Paurina Mpariwa.

Iqembu leli lizahlela amakomithi agoqela abe Zanu (PF), iMDC-T kunye le MDC-M.

Kwesatshelwa ukuthi iZanu (PF) izothatha amathuba ngendlala eselizweni ukuze isebenzise ukudla njengendlela yokukhankasela ukhetho oluzayo ukuze ithenge amavoti kuzakhamizi ezilambileyo.

UBiti uthe kulemizamo yokupha abalimi bomumbu imali eyeneleyo lokubakhokhela imali zesivuno sabo ngesikhathi esifaneleyo.

“Sizama ukuqala umkambo ofana ngqo lowegwayi ukuze abalimi babhadalwe ngesikhathi beletha umumbu wabo,” kutsho uBiti. Uthe lanxa nje kulokuswelakala kokudla lonyaka, abantu abasoke bafe ngendlala ngoba umumbu ukhona oweneleyo.

Isivuno somumbu lonyaka sesibalelwe kumathani angaba yisigidi nje, okuyikwehla kwamatshumi amathathu lantathu ekhulwini kusivuno sanyakenye.

Lokhu kutsho ukuthi ilizwe lilensilela yesigidi njalo, leso uhulumende athi sizovalwa ngamathani angamakhulu amahlanu enkulungwane abekiweyo kunye lomumbu ozathengwa kwamanye amazwe lozaphiwa ngabaphetsheya.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *