Bayafa abantu eBinga

Abesifazane abanengi lapha bahamba baze bakhathale befuna ukuhlolwa lapho bezithwele, kukanti inengi labo likhululeka kanzima ngenxa yalokho.

Omama laba abakhulume lephephandaba leli kuliviki edlule, bengeze bathi bayehluleka ukuthola imali efunwa yizibhedlela zikahulumende ukuze bahlolwe.

“Banengi omama asebefile emaphandleini bezama ukubelethela emakhaya abo ngoba izibhedlela zikude, kanti ezinye siyehluleka ukubasiza ngokuswelakala kwemithi lezikhali zokubelethisa,” kutsho uSusan Mudenda, ohambe amakhilomitha alikhulu lamatshumi amane ukuze ayekhululekela eDete esuka eSiachilaba.

Uhlupho lolu luvamile kulindawo, kukanti abanye omama bagcina besiya eGokwe, kwelenkabazwe, okungamakhilomitha alikhulu befuina lolusizo.

“Izimota eziya esibhedlela se Binga azitholakali,” kutsho u Sharon Phiri wase Siabuwa.

Owezempilakahle kulindawo uthe ukufa lokhu kubangelwa yikuswelakala kwemithi lezikhali ezifaneleyo esibhedlela sase Binga.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *