Imuli ihlala esambuzi

Ozenza obona ngokomoya kaNkulunkulu, umpholofitha Peter Moyo, usethwalele imuli yakhe esambuzini esakhalalwa eminyakeni elitshumi edluleyo emgodini wase Sheckleton, kwele Chinhoyi.

Uthi wenze lokhu ngoba omakhelwane bakhe bengabathandi ukuhlalisana ngenxa yendodana yakhe ebulawa ngumkhuhlane weziyifa-yifa.

U Moyo (42) ungena ibandla le Nguwo Tsvuku, kukanti uzalwa eMutoko. Usehlale eSheckleton okweminyaka ethile edlule, lapho asephendule isambuzi wasenza indlu yokwelaphela leyokukhonzela labo abamlandelayo.

‘‘Ezinye izigulani zami zilala lapha njalo ngizipha ukudla. Osodolobho sebehlulekile ukungisusa ngoba angilandawo yokuya ngokuswelakala kwemali yokubhadalela indlu,” utshele thina.

UMoyo ulwisana lokwelapha indodana yakhe eleminyaka elitshumi, phezu kodwendwe lwabantu olumlanda ngemihla lufuna ukusiliswa.

Inkosikazi yakhe uImmaculate Makombende (35), utshele leliphephandaba ukuthi ubuyanga sobubatshaye babacakaza, kukanti abasesabi ukuhlekwa ngumphakathi.

U Ben Rabi, oyikhansela yalindawo, akumjabulisi lokhu ngoba ethi lindoda aybazisanga lapho izothatha lelinyathela, mhlawumbe ibingathola usizo kubo.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *