Induna ihlawuliswa inkomo

Impi yobuduna ko Muusha isidale ukuthi lowo obusayo u Willie Maosa ahlawuliswe inkomo ezintathu ngoba ephambuke emasikweni wabuye wangenisa ezopolitiki kulowo mbango.

UMaosa uhlawuliswe ngabadala bomndeni kuliviki ephelileyo ngemva kokweba isihlalo esitshiywe ngu ngu Benjamin Chanuwa odlule ngomnyaka ka 2000.

Kulandela ukufa lokhu, abomndeni sebebangisane ubuduna lobu, kukanti ngomnyaka ka 2007, u Maosa, obikwa engamathe lolimi lomsekeli kangqongqotshe kahulumende wezabelo njalo engomunye wabakhulu be Zanu (PF), uMorris Sakabuya, wabekwa ubuduna ngungqongqotshe u Ignatius Chombo.

Abadala bemuli zika Utseya, uMuchada kunye lo Mwatsikenyeri, abayibona abaphawula kuloludaba, balile ukukuvuma lokho.

“Sibambe umhlangano obumbe ukuthi ahlawuliswe uMaosa inkomo lezi ngoba esebenzise ezmbngazwe ukuze athole ubukhosi. Ngesikhathi ebekwa ngu Chombo, asizange sabamba idili ngokwesiko lokubeka induna ngoba lokhu kwenziwa ngendlela eqondileyo,” kutsho omunye wabadala, owesabe ukuvezwa ngoba esaba ukuhlukunyezwa.

Umhlangano wabo usole kakhulu uMaosa, kodwa wasuvuma ukuthi abekwe ngegunya lakhe ekupheleni kwalinyanga. Usezibhadelel inkomo lezo.

U Chombo usebekwe umlandu wokubeka ubukhosi labo abangafanelanga esebenzisa amandla akhe ezombangazwe ukuze basebenzele ibandla lakhe le Zanu (PF).

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *