I MDC ifuna ukubotshwa kwababulali baka 2008

Ibandala le MDC elikhokhelwa ngunqongqotshe kahulumende, uMorgan Tsvangirai, lithi alikabeki phansi izikhali kumizamo yalo yokubona labo ababulala abantu ngodlame olwalandela ukhetho luka 2008 bebotshwa buye bemiswa phambi komthethwandaba.

Ekhuluma laleli phephandaba kuviki edlule, umsekeli kangqongqotshe wezomthetho, uSenator Obert Gutu, okhulumela njalo leli bandla enkaba-Harare, uthe sebephe amapholisa legqwethakhulu likahulumende uluhlu lwamagama alabo abaphathekayo kudlame lolu.

“Sesilinde ukuthi abasolwa babotshwe, kumbe bachwayisiswe. Silesiqiniseko sokuthi labo ababalisiweyo baphatheka kakhulu njalo bagoqela amalunga amabutho omvikela, abasasebenza lasebatshiya umsebenzi,” kutsho uGutu. Uthe iMDC ayizimisele ukuhlukumeza abenza udlame, kodwa ukubona ukuthi umthetho uyalandelwa.

“Labo abathintekayo kufanele bazi ukuthi induku ziyabuya kungekudala. Singabalandeli besisekelo sombuso, asifuni kuxokozela ekusebenzeni kwamapholisa lemantshi, kodwa sifuna umthetho ulandelwe kakuhle.”

Oka Gutu, oligwetha elaziwayo kakhulu, wengeze wathi iMDC izimisele ukuletha abafakazi lapho ukuthethwa kwala macala kuqala, kodwa akaze akhupha amagama abo ngoba esabela ukuthi bangahlutshwa ngumbutho.

“Kungamanga ukuthi asilabo ubufakazi lokuthi asikabuvezi. Amapholisa ayakwazi mhlophe konke lokhu. Ukwehluleka ukugweba kudalwa yikwesaba lokho okungaphuma emthethwandaba okuzavulela izinto ezinengi kakhulu,” kwengeza uGutu.

Kulongaboni ngaso linye phakathi kwe Zanu (PF) lama MDC amabili ngodaba lokusebenza kwe Human Rights Commission, leyo engakasebenzi lanxa nje yenziwa eminyakeni ethile edluleyo, ngoba ingelamthetho yokuphawula ngokusebenza kwayo.

Abe MDC bafuna ichwayisise ngodlame luka 2008 kunye leGukurahundi yama 1980, kukanti iZanu (PF) ayifuni lakuzwa ngalokho.

I MDC ithi abantu bayo abafika amakhulu amane babulawa yi Zanu (PF) ngo 2008, kukanti i Catholic Commission for Justice and Peace ithi abantukazana abazinkulungwane ezingamatshumi amabili babulawa kabuhlungu yiGukurahundi.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *