Inkampani ye Zambia ibophisa u Biti le Zimra

Enye inkampani yakweleZambia, iJamist Limited, isibophise usikomitshi-jikelele we Zimbabwe Revenue Authority u Gershom Pasi kunye longqongqotshe wezemali kuleli, u Tendai Biti ngemva kokubhidlizwa kwamathani angamatshumi amathathu amagwili ayo. Amaphepha asenkantolo enkulu yakoBulawayo abonisa ukuthi inkampani le ibophise laba ifuna imali engange $50,000 ngemva kokuba omunye wezisebenzi ze ZIMRA wabhidliza amagwili la ngendlela engacaciyo. UBiti ubotshiswa ngesikhundla sakhe njengongqongqotshe o

Biti
Biti

Umthethwandaba utshelwe ukuthi u Tafadzwa Charamba, osebenzela iZimra eBeitbridge, utshele abasebenza ngaphansi kwakhe ukuthi babhidlize amagwili abathengwe kwele South Africa. Linkampani yona ithi ibilawo wonke amaphepha abedingeka.

“Ngenxa yokwehluleka komsolwa wakuqala, amagwili kamamangala abole wonke njalo abengasathengiseki agcina esebhidlizwa. Umamangala uselahlekelwe yimali yakhe enengi ngenxa yalesi sehlakalo,” kutsho inkampani ye Jamist ngamagqwetha ayo.

Abamangalelweyo sebephiwe insuku ezilitshumi zokuthi baziphendulele, kwehlual lokho, icala lizakwedlulela kumantshi lingaphikiswanga.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *