Izinduna lenkokheli zezabelo ziyafumbathiswa

Izakhamizi zase Muzokomba lase Mutiusinazita kwelenhla yase Buhera sezethese izinduna lenkokheli zezabelo icala lokwamukela imali engcolileyo endaweni yokunakekela imvelo.

Zikhuluma embuthanweni wezokuguquka komkhathi obenziwe ngabe Zimbabwe Women Bureau, abe Humanitarian Information Facilitation Centre kunye labe ZERO obanjelwe esikolo sase Mutiusinazitai, izakhamizi lezi zithe labo ababotshelwa ukugamula izihlahla bayakhululwa nje ngemva kokubhadala imbuzi.

“Ungahambahamba ezabelweni uthola izihlahla ezisanda kuganyulelwa ukwenziwa inkuni zifakwe amasakeni,” kutsho omunye oziveze ngo Chidoma.

UChipo Chingono yena uthe abakhokhela uzulu kufanele baphumele mgceke ngendlela abagweba ngayo izigangi.

Okhokhela u Ward 27, uMushuwa Honye Mutuwa, uwuphikile umlando abawetheswayo.

“Sesibabhadalisile abonayo, kodwa ngezikhathi ezinengi benza amacala afanayo ngoba isigwebo salokho sincinyane kakhulu. Izakhamizi ezinengi zikhetha ukubhadala inkukhu kumbe imbuzi zibuye ziqhubeke zigamula izihlahla. Nxa labo sebebonakala emphakathini, sokuthiwa silobukhohlakali,” kutsho uMutuwa.

Induna uMuzokomba yena uthe inengi alikuzwisi ukuhlawuliswa kwezoni, wathi njalo izinduna sezibeke izigwebo ezifaneleyo kodwa inengi alanelisi ukuhlawula ngendlela.

“Akusizo zinduna zodwa okufanele zitsho isigwebo esiqondileyo, kodwa kulamapholisa, abalisa kunye lababona ngezemvelo abaphathekayo njalo.”

Umbuthano ubuye wasola kakhulu ukubhidlizwa kwameva kubiywa intango okubulala njalo imvelo.

“Izakhamizi seziswela amadlelo enkomo ngenxa yalokhu kubhidlizwa kwezihlahla,” kutsho omkhulu wezokulima we Agritex, u Petronella Matizanadzo.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *