Lingadli ingcuba

Abantu sebexwayiswe ukuthi bangaze badla inyama yenkomo ezizifeleyo, kulandela ukufa kwenkomo ngendlela esolisayo ko Gutu.

Umsekeli wobona ngezezifuyo kulindawo, uDouglas Pakati, uthe kungumlandu wohlangothi lwakhe ukuchwayisisa ngembangela yokufa kwezifuyo lokhu “Angazi lutho nomkhuhlanekazana lowo kumbe ukufa kwezifuyo koGutu, kodwa ngixwayisa abantu ukuthi beke ukudla izinkomo ezingabe zife ngendlela ebaliswayo le,” kutsho uPakati.

Abanye osolwazi bathi inkomo lezi zingabe zibulawa ngumkhuhlane we Anthrax, lanxa lokho kungakaveli sobala.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *