UKhetho kungelanguquko yikudlalisa isikhathi: Sikhala

Ukubanjwa kokhetho anduba kuguqulwe umbutho wakuleli kngaba yikudlalisa isikhathi ngoba ibandla le Zanu (PF) lingazenzela santando njengenhlala yenza, kiutho okhokhela iMDC99, uJob Sikhala.

Job Sikhala
Job Sikhala

USikhala utshele iphephandaba leli ukuthi lokho okuphume enkantolo enkulukazi yakuleli ivumelana lenkulu yakoBulawayo, ukuthi umongameli Robert Mugabe amemezele ukhetho endaweni ezintathu zakwele Mandebeleni kungakafiki mhlaka 30 ngoNcwabakazi akungebatshazwe ngoba inkundla yezombangazwe kuleli ayilingananga.

“Abantu akumele bajabule kakhulu ngalesisehlakalo ngoba sizobakhupha endleleni yokulwela ukulandelwa kwesivumelwano sikahulumende womanyano anduba kubanjwe ukhetho oluqotho. Ukhetho lwezigaba lezi alwehlukile ngitsho lolunye ukhetho kungakho lufanele lubanjwe ngemva kwenguquke ebaliswe kusivumelwano lesi. Okunye konke kungenza uMugabe ayibambe ngasesidukwini,” kutsho oka Sikhala.

“UMugabe angathi zonke inketho zilethwe phambili zibanjwe kanye lalezi ezibalisiweyo ukuze kuphele ukulwisana kuhulumende womanyano ke? Khumbula ukuthi iZanu (PF) ivele izifunela ukhetho njengamanje, anduba kube lenguquko ekhanyayo.”

USikhala uthe ibandla lakhe alisoze limotshe imali yalo liphatheka okhethweni lwamanyala “Abantu kufanele bazi ukuthi kuyadingeka ukuthi kubekhona uhulumende omutsha obhekane lezidingeko zabantu kunye lentando kazulu, engatholakaliyo kuhulumende womanyano lo.”

Inkundlankulu yale ifake uMugabe endaweni yakhe ngesikhathi imtshela ukuthi amemezele ukhetho endaweni ezibalisela eningizimu-Nkayi South, impuma-Bulilima kunye lempuma-Lupane East.

Lezindawo zasala zingelabammeli edale lephalamdende ngemva kokuxotshwa kuka Abedinico Bhebhe, uNjabuliso Mguni kunye lo Norman Mpofu ebandleni elincinyane leMDC esikhokhelwa ngu Welshman Ncube.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *