Ukubambana kuyanqoba eBikita

BIKITA - Inkokheli ze MDC-T lapha zibonise ukuzimisela okukhulu ngodaba lokuxolela izitha zalo lapho lihlanganise abantu abasekele amabandla ehlukeneyo emkhosini wokubungaza ukuqakatheka kwamaqhawe kunye lamabutho.

“Njengebandla elithandwa ngabantu lelibusayo, sikubone kufanele ukuthi munye ngamunye umuntu wakuleli ajabulele ukukhululeka kwethu,” kutsho omela iBikita edale eliphezulu lephalamende, uSenator uKokerai Rugara.

“Lanxa besazi ukuthi yithi esiphethe iBikita yonke njenge MDC-T, sikubone kufanele ukuthi sibulalele abantu inkabi ezimbili kudili lelo sibuye sithengele abantu amanamnede,” kutsho omela lelibandla entshona-Bikita, uHeya Shoko.

“Siyajabula ukuthi bekungabizwa ozwayo edilini leli njalo bekungakhathelekile ukuthi umuntu ungowaliphi ibandla kumbe uhlangothi ngezenotho.”

Obeyisikhulumi esikhulu ngumqondisi, uEdgars Senza, otshele abantu ukuthi babonise umoya wokuthula lokubambana, okuboniswe yikuhlangana ndawonye kwenkokheli ze Zanu (PF) le MDC.

“Udlame alungesize ndawo njalo asingekhuphuke njengelizwe ngaphandle kokuthi sibambane sidonse kanye kanye. Kufanele njalo sivumele ukwahlukana ngemibono kwezombusazwe lokucabanga ngendlela,” kutsho owayemela iBikita-ntshona edale lephalamende, u Claudious Makova.

Bekungokokuqala ngemva kweminyaka elitshumi lambili ukuthi inkokheli zamabandla ehlukeneyo zihlanganele ndawonye nghlelo lwezwe ngoba phambilini abeqembu bebelitshaya indiva idili labaphikisana labo.

Inkokheli zamapholisa, amabutho kunye lenkokheli zawo lazo bezikhona kulelidili.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *