MYZIMDREAM: A Zimbabwean musician who has lived in three different countries believes in sharing his talents with children. Do you have a #ZimDream?

Linjani kumhlaba wonke bomkhaya labalandeli be Matebeleland young brothers. Isbonga usekelo lwenu. sizibongela lakuphephandaba i The Zimbabwean siyabonga kakhulu ku bro Aron olenhliziyo enhle lokuzwisisa. thanks somuch lakubathengi be phepha. - Joza Gumede

Joza Gumede
Joza Gumede

Kuhle mfanawami. – Lindos Chillibite Moyo Dongah

Nanaaaa prince wena ungulo oquthileyo ophakathi dats gud very gud. – Charmagal Mazilankatha

Inkosi ilibusise bantu bakithi abahle, l am one of them kkkkkk you can guess ukuthi nguwuphi wakhona laphana #yizo_yizo. – Prince Matshaka Tshaka Moyo

Waw that was dearest. – Cynthia Don Dawu

We wish u the best mkhaya kuyancomeka lokho. Sifuna abantu bafunde ukulandela indlel’endle yakho. Ngoba sihlala sizwa ngezimbi kuphela ngama Zimbabweans we salute you homeboy okuhle kuhle follow the footsteps of big brother Solomon ka s’khuza. – Gibson Chuma

Kikikiki its me in a red coat, kikiki up up MYB. – Darlington Makhiwa Ndlovu

Post published in: Analysis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *