U Chihuri wethusa amakholwa

Ophethe amapholisa kuleli, uSikomitshi-jikelele, u Augustine Chihuri, wethuse inengi lapho ephendule ibandla walenza umhlangano wezombangazwe.

Ekhuluma lamapholisa asaphekwayo e Morris Depot, uChihuri wenze njengabo bonke abe Zanu (PF) lapho ekhwele wazehlela kulabo abathi ngabahuquluzi, ethi bazama ukuthumba iZimbabwe okwesibili.

“Okwakuqala, iZimbabwe kufanele ibe ngeye zizalwane zayo, hatshi abangaphandle. Kungumlandu wenu ukubona ukuthi abantu baphila ngokuthula, hatshi njengabodoli babahuquluzi,” kutsho uChihuri.

Ubuye wasola kakhulu ababhulayo bamabandla angaphandle, ethi bavakatshela leli ngoba bezifunela udumo.

“Abapholofithi beza lapha ngendlela engayisiyo. Bafuna ukusitha abalapha lendlela zethu zokwenza izinto kungakho kufanele babuyele bayekhazimula kwawabo amazwe.”

Uhlasela ngendlela ensitha u TB Joshua, wakwele Nigeria, osesukumise umhlaba wonke ngokukhuluma izinto zenzakale.

“Batsho izinto ezinengi ezimbi nge Zimbabwe, beyibiza ilizwe elincinyane, kukanti kwawabo amazwe kwenzakala izingozi ezinengi ezinjengowa kwendiza lokufa kwabantu mihla lamalanga.”

Owe Chiadzwa ufunela omkakhe izindlu ezedlula itshumi

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *